Dozorný orgán obchodu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034
fax č. 037/ 7720 024